• Pressmeddelande
  • /
  • Sibek har tecknat kontrakt med Trafikverket avseende uppdraget Signaltrimningsåtgärder Rotebro

Sibek har tecknat kontrakt med Trafikverket avseende uppdraget Signaltrimningsåtgärder Rotebro

Sibek har tecknat kontrakt med Trafikverket avseende framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projektet Signaltrimningsåtgärder Rotebro samt byggplatsuppföljning. Beställare är Trafikverket Investering och upphandlingen skedde i öppen konkurrens. Det kontrakterade ordervärdet är drygt 2,7 MSEK.

”Jag är väldigt nöjd med att vi tecknar ett kontrakt med Trafikverket till vår projekteringsverksamhet. Det här är ett uppdrag som passar Sibek perfekt. Merparten av kontraktet avser kvalificerat arbete inom signalteknik och vi kommer att dra nytta av vår höga kompetens inom området.” säger David Berg, VD.

Projektet går ut på att genom olika åtgärder i signalsystemet öka den trafikmässiga kapaciteten och robustheten kring stationerna Rotebro och Norrviken. Stationerna ligger på Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala, en sträcka som är hårt nyttjad av pendeltåg, fjärrtåg och godståg.

Sibek räknar med att påbörja arbeten under december månad och projektet förväntas pågå till maj 2026.

Senaste pressmeddelande
Publicerat: 2024-02-01
Sibek har tecknat kontrakt med Alstom avseende installation i uppdraget Borlänge-Mora ställverksbyte
Publicerat: 2023-12-18
SIBEK AB (publ): Delårsrapport kvartal 2, augusti – oktober 2023
Publicerat: 2023-12-07
Sibek har tecknat kontrakt med Trafikverket avseende uppdraget Signaltrimningsåtgärder Rotebro
Publicerat: 2023-11-01
Sibek har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market