• Pressmeddelande
  • /
  • Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10-12 MSEK

Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10-12 MSEK

Sibek har av Trafikverket tilldelats ett avtal i region väst som innefattar ibruktagandeorganisation signal och bana, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning för åtta olika projekt. Uppdraget startar så snart avtalet är signerat och löper fram till 2027-12-31. Ersättningsformen är rörligt arvode och förväntat värde är 10-12 MSEK. Sibek kommer att arbeta med underkonsulterna AFRY och Askers Konsult och Entreprenadtjänst AB avseende entreprenadbesiktning respektive ibruktagning bana.

”Det är otroligt roligt att vi genom detta uppdrag kan säkra upp vår verksamhet i Trafikverkets västra region. Uppdraget kommer att ha stor betydelse för vår verksamhet i regionen de kommande åren. Variationen av uppdrag inom detta avtal passar oss väl då bredden av kompetens hos våra medarbetare kan nyttjas till fullo. Positivt också att vi har med oss AFRY och Askers som är väldigt kompetenta på sina respektive områden.” säger David Berg, VD.

Uppdraget omfattar åtta separata projekt som innebär signaltekniska åtgärder för att antingen öka kapaciteten i anläggningen eller för att stärka robustheten genom underhållsåtgärder. Bland annat ingår projektet Vändspår Lerum som syftar till att bygga ut Lerum till en fyrspårstation. Även projektet Förbigångsspår Välevattnet som innebär driftsättning av ett förbigångsspår på sträckan Laxå-Finnerödja är en del av avtalet.

En sedvanlig 10 dagars överklagandeperiod föreligger innan kontrakt kan tecknas mellan parterna.

Senaste pressmeddelande
Publicerat: 2024-06-11
SIBEK AB (publ): Bokslutskommuniké 2023-24
Publicerat: 2024-05-21
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 3,8 MSEK
Publicerat: 2024-04-09
Sibek har tilldelats Ramavtal med Trafikverket med uppskattat värde 23 MSEK
Publicerat: 2024-03-19
Sibek har tilldelats avtal med Trafikverket med uppskattat värde 10-12 MSEK