Kunderbjudande

Specialister på signalteknik

Inom Sibek finns kompetens att genomföra ett signaluppdrag från början till slut. Vi utreder och planerar, projekterar och granskar, besiktigar och driftsätter. Vi har kunskap att genomföra allt från snabba insatser för akuta underhållsjobb till att projektleda hela järnvägsprojekt och ansvara för upphandling av entreprenör, konsult och systemleverantör.

Besiktning

Våra besiktningsmän och ibruktagandeledare har lång erfarenhet av signalanläggningar och tillsammans innehar vi de flesta besiktningsbehörigheter på Trafikverket och många på SL.

Förutom ibruktagandeledning (ibtl) och besiktning erbjuder vi även dessa tjänster under produktionsskedet av ett projekt:
– Inkopplingsledning
– Byggplatsuppföljning
– Entreprenadbesiktning
– Byggledning
Tveka inte att kontakta Micke för uppdrag eller frågor gällande Trafikverkets anläggningar, eller Andreas rörande SL.

Projektering och säkerhetsgranskning

Signalprojektering kan innebära utredning av teknisk funktion på en anläggning, uppdatering av ritningar eller utformning av nya tekniska lösningar. Vi har kompetens att utföra detta och mycket mer.

Signalsäkerhet är det centrala i allt vi gör och vi har de flesta granskningsbehörigheter på Trafikverkets anläggningar och många på SL.

Peter hjälper dig att identifiera ditt projekts behov och definiera vårt uppdrag.

TSS & GOP och stödfunktioner

Vi erbjuder flera typer av stödfunktioner som förekommer under ett projekt. Med dessa kompetenser kan vi komplettera våra egna uppdragsorganisationer eller erbjuda enskilda tjänster i externa uppdrag.

– Handläggning för teknisk säkerhetsstyrning signal och bana
– Handläggning för godkännandeprocessen mot Transportstyrelsen
– Riskanalys enligt CSM-RA
– Teknikstöd som resurskonsult i projekt
– Överlämnandekoordinering
– Uppdragsledning och Projektledning
Hör av dig till Anders om du är intresserad av någon av dessa tjänster.