Aktieinfo

Sibek är ett publikt aktiebolag som avser att noteras under 2023. Vill du ha mer information och nyheter om detta kontakta VD David Berg på david.berg@sibek.se eller 070-204 38 71.

Handelsplats:
Kortnamn:
ISIN kod: SE0020050359
Första handelsdag: Preliminärt november 2023
Antal aktier: 9 600 000
Valuta: SEK


Certified Adviser:
Eminova Fondkomission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm
Adviser@eminova.se
Tel 08 – 684 211 10

Största aktieägarna:

  • Aner Teknik & Konsult 2 268 625 aktier, 23,6% av aktierna och rösträtterna
  • Angarn Signal & Ekonomi AB 2 244 625 aktier, 23,4% av aktierna och rösträtterna
  • DalaInfrateknik AB 2 249 625 aktier, 23,4% av aktierna och rösträtterna
  • ME Signalteknik AB 2 231 125 aktier, 23,2% av aktierna och rösträtterna
  • David Berg 192 000 aktier, 2,0% av aktierna och rösträtterna

Uppdaterad: