Aktieinfo

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market
Kortnamn: SIBEK
ISIN kod: SE0020050359
Första handelsdag: 6 november 2023
Antal aktier: 10 153 267
Valuta: SEK


Certified Adviser:
Eminova Fondkomission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
111 46 Stockholm
Adviser@eminova.se
Tel 08 – 684 211 10

Största aktieägarna:

  • Aner Teknik & Konsult 2 179 438 aktier, 21,5% av aktierna och rösträtterna
  • DalaInfrateknik AB 2 179 438 aktier, 21,5% av aktierna och rösträtterna
  • Angarn Signal & Ekonomi AB 2 179 437 aktier, 21,5% av aktierna och rösträtterna
  • ME Signalteknik AB 2 179 437 aktier, 21,5% av aktierna och rösträtterna
  • David Berg 192 000 aktier, 1,9% av aktierna och rösträtterna

Uppdaterad: