Finansiell kalender

Här kan du se årets finansiella händelser. Sibeks kalenderår börjar 1 maj.

2023

2023-08-28

Delårsrapport kvartal 1, maj-jul

2023-10-04

Årsstämma

2023-12-18

Delårsrapport kvartal 2, aug-okt

2024

2024-03-13

Delårsrapport kvartal 3, nov-jan

2024-06-11

Bokslutskommuniké

2024-09-13

Reviderad årsredovisning 2023/2024

Uppdaterad: