Finansiell kalender

Här kan du se årets finansiella händelser. Sibeks verksamhetsår börjar 1 maj.

2024

2024-06-11

Bokslutskommuniké

2024-09-13

Reviderad årsredovisning 2023/2024

2024-09-19

Delårsrapport kvartal 1, maj-jul

2024-10-24

Årsstämma

2024-12-12

Delårsrapport kvartal 2, aug-okt

2025

2025-03-12

Delårsrapport kvartal 3, nov-jan

2025-06-11

Bokslutskommuniké

Uppdaterad: