Pressmeddelande

2024

Sibek har av Trafikverket tilldelats uppdraget Ramavtal avseende Kompetens signalteknik. Ramavtalet tilldelas endast en konsult och uppdraget startar så...
Sibek har av Trafikverket tilldelats ett avtal i region väst som innefattar ibruktagandeorganisation signal och bana, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning...
Tredje kvartalet (november-januari) Årets första nio månader (maj-januari) Väsentliga händelser under tredje kvartalet Väsentliga...
Sibek har tecknat kontrakt med Alstom avseende installation av hårdvara i uppdraget Borlänge-Mora ställverksbyte. Beställningen har...

2023

Andra kvartalet (augusti-oktober) • Bolagets omsättning ökade under andra kvartalet med 14,1 % till 42 681 TSEK (37 407 TSEK).• Rörelseresultatet...
Sibek har tecknat kontrakt med Trafikverket avseende framtagning av förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för projektet...
Nasdaq Stockholm AB har igår den 31 oktober 2023 godkänt SIBEK AB (publ):s (”Sibek” eller ”Bolaget”) ansökan om...

Uppdaterad: