Pressmeddelande

2024

2024-06-11 08:03 SIBEK AB (publ): Bokslutskommuniké 2023-24 Regulatory MAR
Fjärde kvartalet (februari- april) Helår 2023-24 (maj-april) Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Väsentliga händelser...
Sibek har genom förnyad konkurrens på Ramavtal Signaltekniska tjänster av Trafikverket tilldelats ett avtal inom tjänsteområde...
Sibek har av Trafikverket tilldelats uppdraget Ramavtal avseende Kompetens signalteknik. Ramavtalet tilldelas endast en konsult och uppdraget startar så...
Sibek har av Trafikverket tilldelats ett avtal i region väst som innefattar ibruktagandeorganisation signal och bana, entreprenadbesiktning och inkopplingsledning...
Tredje kvartalet (november-januari) Årets första nio månader (maj-januari) Väsentliga händelser under tredje kvartalet Väsentliga...
Sibek har tecknat kontrakt med Alstom avseende installation av hårdvara i uppdraget Borlänge-Mora ställverksbyte. Beställningen har...

2023

Andra kvartalet (augusti-oktober) • Bolagets omsättning ökade under andra kvartalet med 14,1 % till 42 681 TSEK (37 407 TSEK).• Rörelseresultatet...

Uppdaterad: