Om oss

Djup och bred samlad kunskap

Sibek är ett teknikkonsultbolag verksamma inom signalsäkerhetsteknik främst på den svenska järnvägen och lokalbanor i Stockholm län. Den ursprungliga kompetensen var främst inom signalsäkerhetsbesiktning men idag är vi även starka inom flera olika tjänster under projekteringsskedet.

Vi är experter på signalteknik

I dagsläget är vi 70 medarbetare, framförallt besiktningsmän, säkerhetsgranskare och projektörer. Vi har djup och bred samlad kunskap med många års erfarenhet av järnväg och teknik. Vi finns över hela landet.

Vi är främst verksamma i uppdrag med Trafikverket, som äger och förvaltar all statlig järnväg, och SL som uppdragsgivare.

Sibek har en stark företagskultur och en nästan obefintlig personalomsättning. Här arbetar vi som verkligen förstår och uppskattar komplexiteten i och vikten av ett väl fungerande signalsystem. Vi arbetar med yrkesstolthet, är lösningsorienterade och experter i vår bransch.

Från start up till etablerad aktör

2007 bestämde sig fyra av Sveriges främsta signaltekniker och besiktningsmän för att starta bolag ihop. Till en början erbjöd vi bara expertis inom besiktningar. Det dröjde inte länge innan nyfikenheten växte bland tidigare kollegor och även om tanken inte var att anställa personal, så var bollen nu i rullning.

Företagets goda rykte spred sig i branschen och uppdragen blev fler och fler. 2016 hade vi blivit 25 anställda, David Berg kom in som VD och är det än idag. Ungefär samtidigt utökade vi också vårt tjänsteutbud inom projekteringsskedet, och idag är vi lika stora inom båda områdena.

Våra grundare Mikael Erlandsson, Lars-Göran Hagström, Staffan Berg von Linde och Andreas Ericsson är fortfarande lika aktiva i bolaget och är engagerade i majoriteten av våra uppdrag.

Det här gör vi

  • Ibruktagandebesiktning som innebär att våra behöriga besiktningsmän och -kvinnor genomför kontroller i syfte att verifiera signalsystemets säkerhet och funktion i samband med en förändring
  • Signalprojektering där vi gör beräkningar och tar fram tekniska lösningar som blir till ritningar och andra underlag som är nödvändiga för att bygga om signalsäkerhetssystemens funktion
  • Signalsäkerhetsgranskning som innebär att behöriga granskare säkerställer att projekteringen är utförd enligt säkerhetsföreskrifter och de krav som ställs på signalsystemet
  • Teknikstöd där våra konsulter stöttar järnvägsprojekt med expertis kring signalteknik
  • Handläggning av de för alla ändringar av signalsystemen obligatoriska säkerhetsstyrnings- och godkännandeprocesserna