Ledning

David Berg

VD sedan 2016
Född: 1979
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik från KTH
Arbetslivserfarenhet: Utvecklare och vice VD vid företag inom flygsäkerhet.
Innehav: 192 000 aktier
Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare: ja
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: nej
Andra engagemang: Styrelseordförande David Berg Management AB,
styrelseledamot Allmänna Krigutverken Krigut AB

VD
david.berg@sibek.se
070-204 38 71

Anette Berg von Linde

Ekonomichef sedan 2007
Född: 1972
Utbildning: Företagsekonomisk utbildning
Arbetslivserfarenhet: Styrelseuppdrag i föreningar och vägsamfällighet, drivit eget bolag sedan 2007
Innehav: 2 179 437 aktier (genom bolag och närstående)
Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare: nej
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: nej
Andra engagemang: Ekonomichef och styrelseledamot Angarn Signal & Ekonomi AB (Äger 50%).

Ekonomichef
anette@sibek.se
070-497 35 29

Uppdaterad: