Styrelseledamot sedan 2023
Född: 1984
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm
Arbetslivserfarenhet: Styrelse- och ledningsarbete i noterade bolag, managementkonsult på McKinsey & Company och Qvartz där ett av specialistområdena var inom transportinfrastruktur.
Innehav: 10 000 aktier
Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare: Ja
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Andra engagemang: CFO Locus Infra AB, VD Hemcheck Sweden AB, Styrelseledamot: AIK Fotboll AB, AIK Fotbollsförening

Styrelseordförande sedan 2023
Född: 1957
Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi
Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom verkstad och infrastruktur, Valeo, Sonat, Banverket, Trafikverket, AFRY
Innehav: 15 000 aktier
Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare: ja
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: ja
Andra engagemang: Ägare och VD Koninfra AB,
Styrelseledamot: Railcare AB, NVBS AB, Leksands IF Ishockey AB, Vossloh Nordic Switch Systems AB

Styrelseledamot och delägare sedan 2007, vice VD sedan 2016
Född: 1975
Utbildning: Tekniskt gymnasium
Arbetslivserfarenhet: Arbetat med signalanläggningar sedan 1994 främst som tekniker, besiktningsman och ibruktagandeledare.
Innehav: 2 179 437 aktier genom bolag
Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare: nej
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: nej
Andra engagemang: Ägare och VD ME Signalteknik AB, styrelseordförande MiStEr Consultning AB

Styrelseledamot, vice VD och delägare sedan 2007
Född: 1965
Utbildning: Signalingenjör
Arbetslivserfarenhet: Arbetat med signalanläggningar sedan 1985 främst som signalprojektör, signalsäkerhetsgranskare, ibruktagandeledare och projektledare.
Innehav: 2 179 438 aktier genom bolag
Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare: nej
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: nej
Andra engagemang: Ägare och VD DalaInfrateknik AB, innehavare enskild firma DalaInfrateknik