Projektchef sedan 2019
Född: 1972
Utbildning: Tekniskt gymnasium
Arbetslivserfarenhet: Arbetat med signalanläggningar sedan 1994 främst som signalprojektör och uppdragsledare samt i olika chefsroller.
Innehav: 3000 aktier
Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare: ja
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: nej
Andra engagemang: Innehavare enskild firma Fotograf Anders Agstam

Projektchef sedan 2019
Född: 1970
Utbildning: Tekniskt gymnasium
Arbetslivserfarenhet: Arbetat med signalanläggningar sedan 1989 främst som signaltekniker, signalprojektör, signalsäkerhetsgranskare samt i olika chefsroller.
Innehav: 6000 aktier
Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare: ja
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: nej
Andra engagemang: Inga

VD sedan 2016
Född: 1979
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik från KTH
Arbetslivserfarenhet: Utvecklare och vice VD vid företag inom flygsäkerhet.
Innehav: 192 000 aktier
Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare: ja
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: nej
Andra engagemang: Styrelseordförande David Berg Management AB,
styrelseledamot Allmänna Krigutverken Krigut AB

Styrelseledamot och delägare sedan 2007, vice VD sedan 2016
Född: 1975
Utbildning: Tekniskt gymnasium
Arbetslivserfarenhet: Arbetat med signalanläggningar sedan 1994 främst som tekniker, besiktningsman och ibruktagandeledare.
Innehav: 2 179 437 aktier genom bolag
Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare: nej
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: nej
Andra engagemang: Ägare och VD ME Signalteknik AB, styrelseordförande MiStEr Consultning AB

Ekonomichef sedan 2007
Född: 1972
Utbildning: Företagsekonomisk utbildning
Arbetslivserfarenhet: Styrelseuppdrag i föreningar och vägsamfällighet, drivit eget bolag sedan 2007
Innehav: 2 179 437 aktier (genom bolag och närstående)
Oberoende i förhållande till företagets största aktieägare: nej
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: nej
Andra engagemang: Ekonomichef och styrelseledamot Angarn Signal & Ekonomi AB (Äger 50%).