Teknikkonsulter för järnvägens signalsystem

Välkommen till Sibek! Vi är ett konsultföretag specialiserat på signalsäkerhetsteknik för järnväg och spårbunden trafik. Huvudsakligen utför vi projektering, granskning och driftsättning av signalsystem. Vi är främst verksamma inom Sverige och har hela landet som arbetsplats.

Från idé till trafikerat spår

Vi har kompetens att genomföra både större och mindre uppdrag. Vårt omfång av uppdrag sträcker sig från tidiga skeden med utredningar, via projektering med alla dess delar till besiktning och slutligen driftsättning av den förändrade anläggningen.

Där det finns järnväg, där behövs vi

Sibek har sedan starten varit en betydande aktör inom besiktning och driftsättning av signalsystem. Verksamheten och därmed marknadsandelarna har haft en stark tillväxt och tjänsteutbudet har med tiden naturligt utökats till projektering, granskning och expertstöd. Vi fortsätter hela tiden att utöka vårt tjänsteutbud inom områden där det finns efterfrågan.