Välkommen till SIBEK

Vi är ett konsultföretag som har specialiserat oss på signalsäkerhetsteknik inom järnväg och spårbunden trafik.

Våra främsta arbetsuppgifter är för närvarande att verka som ibruktagandeledare och besiktningsmän för ibruktagandebesiktningar av signalsäkerhetsanläggningar för en rad olika projekt inom Trafikverket och SL.

Vi utför även andra uppdrag som inkopplingsledare, byggledare, säkerhetsgranskare, signalprojektering, sisä och entreprenadbesiktningar inom olika järnvägsprojekt.

Kontakta gärna någon av våra medarbetare för mer information.