Välkommen till SIBEK - Signalbesiktning AB.
Vi är ett konsultföretag som har specialiserat oss på signalsäkerhetsteknik inom järnväg och spårbunden trafik. Våra främsta arbetsuppgifter är för närvarande att verka som ibruktagandeledare och besiktningsmän för ibruktagandebesiktningar av signalsäkerhetsanläggningar för en rad olika projekt inom Trafikverket och SL. Vi har även andra uppdrag som byggledare, granskare, projektering och entreprenadbesiktningar inom olika järnvägsprojekt.
Kontakta gärna någon av våra medarbetare för mer information.

Företagsledning
Namn Mobil Epost
Andreas Ericsson 070-558 58 10 E-post till Andreas
David Berg 070-241 44 95 E-post till David
Lars-Göran Hagström 070-324 15 50 E-post till Lars-Göran
Mikael Erlandsson 070-734 24 01 E-post till Mikael
Staffan Berg von Linde 070-624 48 26 E-post till Staffan
Medarbetare
Namn Mobil Epost
Anders From 070-209 49 49 E-post till Anders
Anneli Hagström 070-683 56 05 E-post till Anneli
Anton Sandström 072-539 08 24 E-post till Anton
Benny Nordenson 070-683 81 00 E-post till Benny
Christer Danielsson 070-661 15 94 E-post till Christer
Christer Karlsson 070-336 69 99 E-post till Christer
Henric Hagström 073-080 70 08 E-post till Henric
Jan Eriksson 070-658 60 66 E-post till Jan
Kalle Johansson 072-200 57 40 E-post till Kalle
Markus Tegelberg 072-202 55 94 E-post till Markus
Matte Hallberg 070-344 92 04 E-post till Matte
Mikael Elfving 070-324 93 40 E-post till Mikael
Niclas Andersson 073-435 06 40 E-post till Niclas
Simon Johansson 076-767 30 19 E-post till Simon
Stefan Erlandsson 070-992 68 67 E-post till Stefan
Ulf Salmson 070-222 15 51 E-post till Ulf
Ekonomi
Namn Mobil Epost
Anette Berg von Linde 070-497 35 29 E-post till Anette
Postadress:
SIBEK - Signalbesiktning AB
Polygonvägen 39
187 66 Täby